Skip to main content Skip to footer

Regulering

Tidslinje

Oppstartsmøte 19.06.2019

Frist for a komme med innspill til oppstartsvarselet og forslaget til planprogram 22.11.2019

Planprogram fastsatt av HUKA 30.01.2020

Detaljreguleringsplanforslag ble sendt i retur av HUKA 15.10.2020

Områdereguleringsplanforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av HUKA 09.12.2020

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplanforslag 18.12.2020-05.02.2021

Møte med Statsforvalteren i lnnlandet 24.03.2021

Møte med Statsforvalteren i lnnlandet 16.04.2021

Møte med NVE 20.04.2021

Befaring i Birkenåsen + møte med Statsforvalteren 15.06.2021