Tomter

Store selveiertomter

DSC 5378
Utbygger
Malmlaft Eiendom AS
Telefon
04840
E-post
post@malmlaft.no

Malmlaft Eiendom AS har et utvalg store selveiertomter til salgs i Birkenåsen.

Vennligst ta kontakt for å melde interesse.

Tomtene leveres med vei, strøm, vann og avløp til tomtegrensen. Tillatt bebygd areal (%-BYA)=10% fordelt på inntil 3 bygg (maks 220 kvm). Her kan man altså starte i det små og bygge i takt med behov og økonomi. Det er ikke byggeklausul på disse tomtene, så du som kunde står helt fritt. Når det er sagt så bistår vi gjerne i videre prosess med både valg av hytte og leveranse av hytte.

Ta kontakt ved ønske om tomtevisning eller for utfyllende informasjon.

Kart

Klikk på aktivitetene i kartet for å lese mer om dem.