Artikkel

Eiendomsfirma vil bygge over tusen nye fritidsboliger

Clipboard01
Publisert
27. august 2019

(Fra Østlendingen, 28. mai 2019)

De vil at Digeråsen i Åmot skal skifte navn til Birkenåsen. Malmlaft Eiendom har storstilte planer om å bygge over et tusen hytter og leiligheter i områdene rundt dagens alpinanlegg i Digeråsen. I løpet av 15 år vil det kunne bli investert for over fire milliarder kroner hvis hele prosjektet blir realisert.

DSC 0351
STORE PLANER: Cato Haugen og broren Tore Haugen i Malmlaft Eiendom AS har store utbyggingsplaner for Digeråsen i Åmot. Foto: Rune Hagen
DSC 0371
HOTELL PÅ TOPPEN: En mulig restaurant/et hotell samt et vanntårn helt på toppen av Digeråsen med rundt 100 hytter og leiligheter rundt inngår i utbyggingeplanene. Her er teknisk hovedutvalg på befaring helt øverst med unik utsikt i alle himmelretninger. Fra venstre: Åse Forbord (Sp), Frank A. Buen (Frp), Knut Lundberg (Ap), Willy Olsen (SV) og Ingebjørg Dybvik (Ap). Foto: Rune Hagen

– Vi hadde aldri investert i Åmot om vi ikke hadde god tro på at Digeråsen hadde store utviklingsmuligheter, sier Cato Haugen, styreleder i Malmlaft Eiendom AS med adresse Trysil.

I dag er det rundt 175 hytter i Digeråsen.

Om 15 år kan antallet fritidsboliger ha steget til 1100–1200 om alt klaffer.

Hotell og synlig vanntårn

I planene til Malmlaft ligger utvikling av ti ulike felt som kan bygges ut etappevis. På toppen av Digeråsen ser Malmlaft blant annet for seg et synlig vanntårn, et hotell/en restaurant og rundt et hundre hytter/leiligheter med en helt unik utsikt i alle himmelretninger.

Målet er å utvikle et landemerke på toppen av Digeråsen som er synlig fra Rena og som kan bli en attraksjon i selv.

Rundt skisenteret og nederst i alpinbakken åpnes det for 300 boenheter – det meste leiligheter i en slags hestesko, i en stil inspirert av Maihaugen og Rørosbebyggelsen for å skape en lun atmosfære.

Her planlegges det også for sommerlige aktiviteter som ballbinge, sykkel- og gangstier, mulig badeplass ved dagens kunstige vannanlegg til snøproduksjon og et mest mulig barnevennlig og bilfritt område. Derfor antyder Malmlaft at det bygges to parkeringshus for å ta unna trafikken.

Også et lite alpintrekk for barn planlegges nordvest for dagens alpinanlegg med utgangspunkt i et nytt byggefelt.

Utvikles trinnvis

– Hele området må utvikles trinnvis. Med et nedslagsfelt på 1,6 millioner mennesker (øker til to millioner innen 2040), fire feltsveg og litt over to timers reisetid ligger svært mye til rette for å utvikle Birkenåsen. Her er det allerede en 18 hulls golfbane, et alpinanlegg og gode skiløyper. Birken-traseen for ski og sykkel er ikke langt unna. Fiskerike elever som Glomma og Renaelva er i nærheten og på ti minutter er du nede i Rena sentrum med mat- og sportsbutikker, pol og kulturmuligheter. Mye ligger allerede til rette for videreutvikling, sier Cato Haugen.

Satser i Åmot

Torsdag ble hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging invitert til omvisning i Digeråsen og orientert om utbyggingsplanene til Malmlaft Eiendom AS.

Malmlaft har de siste seks-sju årene omsatt for 950 millioner kroner i forbindelse med byggeprosjekter i Trysilfjellet, Sjusjøen, Birkenåsen, Høgfjellia og Solsætra.

Malmlaft rår ikke lenger over arealer i Trysilfjellet. Fortsatt har firmaet prosjekter på Sjusjøen. Men hovedfokuset blir nå rettet inn mot Digeråsen. Området er ikke ukjent for Malmlaft som kjøpte et delområde i 2014. Her er allerede 24 av 30 hytter er solgt.

I løpet av det siste året har Malmlaft kjøpt flere områder og i tillegg sikret seg avtaler med grunneiere slik at Malmlaft kan utvikle resten av Digeråsen som en totalitet. Malmlaft har allerede solgt bra med hytter og tomter i disse delområdene.

I alt har Malmlaft rettigheter til 3.200 mål.

– Men området må omreguleres. Vi ønsker å trekke tomtene nærmere dagens alpinanlegg. Vi håper at omreguleringen er på plass innen et år – slik at de første hyttene/leilighetene kan settes opp allerede i 2020, opplyser Cato Haugen.

Muskler på egen hånd

Malmlaft Eiendom har sammen med Arkitektbua i Trysil og andre aktører jobbet i over et år med å planlegge og utvikle Digeråsen. Blant annet er alle trær GSP-målt; det jobbes også med å samkjøre all infrastruktur med veger og skiløyper slik at mest mulig av vegetasjon og terreng bevares.

– Vi har muskler nok til å sette i gang på egen hånd uten å trekke inn økonomiske samarbeidspartnere. Det vil nok ta litt tid i starten. Men vi kommer til å legge trøkk i markedsføringen. Vi har stor tro på Digeråsen.

– Men hvorfor skifte navn til Birkenåsen?

– Fordi Birken-navnet gir helt andre assosiasjoner og identitet enn Digeråsen. I Åmot fins det flere steder som heter Digeråsen. Svært mange nordmenn assosierer Rena med Birken. Og det ønsker vi å utnytte. Birkenåsen vil være attraktivt og salgbart.

Godkjent Birkenåsen

Cato Haugen opplyser at Malmlaft Eiendom allerede har fått godkjent navnebyttet Birkenåsen hos Patentstyret, styret i Birken og hos Digeråsen Vel som er klar til å skifte navn til Birkenåsen Vel.

Malmlaft har også sikret seg domenet Birkenåsen.no. Navnet vil bli tatt i bruk etter sommeren.

Størrelsen på leilighetene vil variere fra 30 – til 80 kvadratmeter. Også hyttestørrelsene vil variere. De største hyttene vil være på opp mot 120 kvadratmeter. Arkitektbua tegner hyttemodeller og leiligheter som er spesialtilpasset terrenget.

Prisene vil variere fra i underkant av to millioner kroner til fem-seks millioner kroner.

Aktiviteter hele året

– Det er viktig at vi klarer å skape aktiviteter for store og små sommer som vinter; fra funksjonshemmede, folk som kun vil gå rolige turer, trimmere eller de som trener aktivt. Vi er åpen for innspill fra ulike brukere, sier Cato Haugen.

Dialogen er allerede god med Rena idrettslag som eier alpinanlegget i Digeråsen. Idrettslaget har allerede planer om et skiskytteranlegg nord for alpinanlegget.

Sammen med broren Tore Haugen driver Cato Haugen Malmlaft Eiendom AS. Broren eier ni prosent, selv eier Cato Haugen resten.

Firmaet leier inn alle tjenester ved utbyggingsprosjekter. Malmlaft er også opptatt av å bruke lokale firmaer og lokal arbeidskraft i Åmot.

Begeistret for planene

Torbjørn Skavern (Sp), leder for hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging er begeistret for de nye planene for Digeråsen.

– Planene virker seriøse. En utbygging vil bety mye for Rena-samfunnet i form av aktivitet og arbeidsplasser. Planene må behandles grundig og raskt både administrativt og politisk. Hovedvegen opp er kommunal og kommunen må i dialog i forhold til vann og avløp og infrastruktur. Men dette er utfordringer som er til for å løses. Jeg håper veldig at Malmlaft lykkes, sier Torbjørn Skavern.

Skjermbilde2019 05 2415 11 23
BIRKENÅSEN: Slik er planene for nye Digeråsen som vil bli omdøpt til Birkenåsen. I alt er det planer om å bygge ut ti felt. Den lange røde streken er dagens alpinbakke. Felt 1 er ment utviklet til rundt 300 leiligheter. Felt sju er toppen av Digeråsen der det åpnes for 100 hytter, et mulig hotell og et vanntårn som vil bli et landemerke som tydelig vil kunne bli sett fra Rena. Det er også tegnet inn et nytt og lite alpintrekk for de aller yngste.
VAKKERT SKUE: Slik ser det ut øverst i Digeråsen på godværsdager vinterstid. Foto: © Henrik Strømstad / Scanpix
DSC 0404
GOD DIALOG: Brødrene Cato og Tore Haugen i Malmlaft har god dialog med Rena il og dets leder Hans Petter Wahl Adolfsen. Rena il reddet for noen få år siden driften i alpinanlegget. Foto: Rune Hagen